Kurs innen tilsyn av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse

I regi av PURA er det gjennomført en opplæring innen tilsyn av mindre avløpsanslegg i spredt bebyggelse. Saksbehandlere fra samtlige eierkommuner var representert på kurset, og tilbakemeldingene var udelt positive! Her ser vi deltakerne i solen den siste dagen. Se programmet fra kurset her.

bilde kursdeltakere