PURA er i gang med en arbeidsintensiv høst!

Deler av prosjektgruppen sitter nå sammen i en redaksjon som skal jobbe intensivt med tiltaksanalysen. Redaksjonen skal, med gode innspill fra resten av prosjektgruppen, sammenfatte materialet som prosjektet og konsulentene har jobbet frem i løpet av sommeren. Vi skal komme frem til relevante miljømål og finne den kombinasjonen av tiltak som mest kostnadseffektivt gjør det mulig å oppnå miljømålene for vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget.