PURA arrangerte arbeidsseminar med Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord 13.10.2008

Her deltok representanter fra kommunene Bærum, Asker, Oslo, Oppegård, Ski, Nesodden, Ås og Røyken, samt UiO, SFT, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, NIVA, Limno Consult og PURA. Presentasjonene er lagt inn under «Seminarer».

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord er en viktig samarbeidspartner for PURA. Fagrådet har i en årrekke sørget for en omfattende overvåking og dokumentasjon av tilstanden i indre Oslofjord. Deres arbeid korrdineres nå med arbeidet som gjøres i PURA´s vannområde og i de andre vannområdene som tilhører indre Oslofjord.

Se forøvrig Fagrådets hjemmeside: www.indre-oslofjord.no