Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • Svært god
  • Moderat
  • God
  • Dårlig
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

Rapport om toksisitetstester med begroingsalger for test av indikatorers gifttoleranse mot eutrofiering

Limno-Consult har sluttført en rapport for PURA om toksisitetstester med begroingsalger. [...]

Publisert: 02. mai 2016Kategori: Nyheter

Fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter 2015 – viktig brev fra vannregionmyndigheten

Vannregionmyndigheten for vannregion 1, Østfold fylkeskommune, har forfattet et brev til regionens [...]

Publisert: 19. mars 2015Kategori: Nyheter

Presentasjon av PURA på seminar om vassdragsforvaltning og lokal medvirkning

27.04.2016 ble det arrangert et seminar i regi av Oslo Elveforum, Lysakervassdragets Venner og [...]

Publisert: 30. mai 2016Kategori: Seminarer og presentasjoner

Avsluttende informasjonsmøte for prosjekt Østensjøvann

PURA ønsker å intensivere tiltaksarbeidet i tiltaksområde Østensjøvann. Høsten 2014 ble [...]

Publisert: 23. november 2015Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I TEMAGRUPPE LANDBRUK

Referat fra møte i temagruppe Landbruk 18.03.2016

Referat fra møte i temagruppe Landbruk 06.11.2015

Arkiv