Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • Svært god
  • Moderat
  • God
  • Dårlig
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

Møte med politikere på Stortinget 21.03.2017

"Økt matproduksjon og rent vann - er det forenlig?" var temaet på seminaret som vanngruppen på [...]

Publisert: 21. mars 2017Kategori: Nyheter

Årsmelding for PURAs administrasjon 2016

Årsmeldingen for PURAs administrasjon 2016 er nå publisert. Denne viser deltakelse i [...]

Publisert: 21. februar 2017Kategori: Nyheter

Presentasjon av PURA på idémøte for Gjersjøvassdragets Venner 28.03.2017

Initiativtakere fra Oppegård Vel og Forum for Natur og Friluftsliv i Oppegård ønsker å dra i [...]

Publisert: 29. mars 2017Kategori: Seminarer og presentasjoner

Presentasjon av PURA i Ås kommunestyre 15.03.2017

Involvering av det politiske miljøet er en viktig del av arbeidet etter vannforskriften. [...]

Publisert: 16. mars 2017Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I TEMAGRUPPE BIOLOGI/LIMNOLOGI

Referat fra møte i temagruppe Biologi/limnologi 08.12.2016

Referat fra møte i temagruppe Biologi/limnologi 01.09.2016

Arkiv