Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • God
  • Dårlig
  • Moderat
  • Svært dårlig
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

22.06.2017: Befaring med ad hoc-gruppe Båtseptik i indre Oslofjord

PURA ønsker å gå i bresjen for et forbud mot utslipp av septik fra fritidsbåter i Bunnebotn og [...]

Publisert: 23. juni 2017Kategori: Nyheter

31.05.2017: Felles møte og befaring med temagruppe Landbruk i Morsa

Temagruppe Landbruk i Morsa og PURA arrangerte et felles møte i Son med påfølgende befaring i [...]

Publisert: 02. juni 2017Kategori: Nyheter

Presentasjon av PURA for Utvalg for miljø og plan, Oppegård kommune 05.09.2017

Involvering av det politiske miljøet er en viktig del av arbeidet etter vannforskriften. Derfor [...]

Publisert: 06. september 2017Kategori: Seminarer og presentasjoner

Presentasjon av PURA for Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune ved avdeling for plan, næring og miljø hadde sommerbefaring i Ås [...]

Publisert: 07. juni 2017Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I STYRINGSGRUPPEN

Møtereferat fra møte i styringsgruppen 19.12.2016

Møtereferat fra møte i styringsgruppen 27.05.2016

Arkiv