Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • Svært god
  • Moderat
  • God
  • Dårlig
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

Fagdag: Ny teknologi i jordbruket

PURA arrangerte 09.05.2017, sammen med Follo landbrukskontor og Ås Landbrukslag, fagdag om bruk [...]

Publisert: 11. mai 2017Kategori: Nyheter

PURA ser på mulighetene for et utfiske av mort i Østensjøvann

I mai 2017 igangsettes det et forprosjekt for å finne ut om Østensjøvann er modent for et [...]

Publisert: 10. april 2017Kategori: Nyheter

Presentasjon av PURA på idémøte for Gjersjøvassdragets Venner 28.03.2017

Initiativtakere fra Oppegård Vel og Forum for Natur og Friluftsliv i Oppegård ønsker å dra i [...]

Publisert: 29. mars 2017Kategori: Seminarer og presentasjoner

Presentasjon av PURA i Ås kommunestyre 15.03.2017

Involvering av det politiske miljøet er en viktig del av arbeidet etter vannforskriften. [...]

Publisert: 16. mars 2017Kategori: Seminarer og presentasjoner

ANDRE MØTER

Referat fra felles møte mellom styrings- og prosjektgruppen i PURA 07.04.2017

Referat fra oppstartsmøte med Faun og NIVA vedr. vannkvalitetsovervåking fra 2016 03.02.2016

Arkiv