Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • Svært god
  • Moderat
  • God
  • Dårlig
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

Invitasjon til PURA-seminar

Invitasjon til PURA-seminar 07.11.2016: "Vassdrag og kyst som ressurs. Økologi og brukerperspektiv [...]

Publisert: 29. september 2016Kategori: Nyheter

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2015

Forbedringen i vannkvalitet i PURAs tiltaksområder fortsetter! Vi kunne ane en svak forbedring fra [...]

Publisert: 20. juni 2016Kategori: Nyheter

Invitasjon til PURA-seminar

Invitasjon til PURA-seminar 07.11.2016: "Vassdrag og kyst som ressurs. Økologi og brukerperspektiv [...]

Publisert: 29. september 2016Kategori: Seminarer og presentasjoner

Presentasjon av PURA på miljøseminar i regi av Eurofins 21.09.2016

PURA holdt en presentasjon med tittel "Vannforskriften - fra prøvetaking til tiltak" på [...]

Publisert: 22. september 2016Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I TEMAGRUPPE KOMMUNALTEKNIKK, OVERVANN OG SPREDT BEBYGGELSE

Referat fra møte i temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 08.06.2016

Referat fra møte i temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 09.03.2016

Arkiv