Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • Svært god
  • Moderat
  • God
  • Dårlig
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2015

Forbedringen i vannkvalitet i PURAs tiltaksområder fortsetter! Vi kunne ane en svak forbedring fra [...]

Publisert: 20. juni 2016Kategori: Nyheter

Rapport om toksisitetstester med begroingsalger for test av indikatorers gifttoleranse mot eutrofiering

Limno-Consult har sluttført en rapport for PURA om toksisitetstester med begroingsalger. [...]

Publisert: 02. mai 2016Kategori: Nyheter

Presentasjon av PURA for vannområde Glomma med Grensevassdragene

PURA var 23.11.2016 invitert til fellesmøte i vannområdeutvalget for vannområde Glomma med [...]

Publisert: 24. november 2016Kategori: Seminarer og presentasjoner

PURA-seminar: Brukerinteresser

PURA arrangerte 07.11.2016 seminaret: "Vassdrag og kyst som ressurs. Økologi og brukerperspektiv [...]

Publisert: 08. november 2016Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I TEMAGRUPPE LANDBRUK

Referat fra møte i temagruppe Landbruk 14.10.2016

Referat fra møte i temagruppe Landbruk 17.06.2016

Arkiv