Pura jobber for:

Økologisk tilstand

Figuren viser økologisk tilstand for PURAs tiltaksområder med ferskvann. Tallene angir antall tiltaksområder i hver tilstandsklasse.

  • Svært god
  • Moderat
  • God
  • Dårlig
Sjekk vannkvaliteten i ditt nærområde

aktiviteter

gå til arkiv

Rapport om toksisitetstester med begroingsalger for test av indikatorers gifttoleranse mot eutrofiering

Limno-Consult har sluttført en rapport for PURA om toksisitetstester med begroingsalger. [...]

Publisert: 02. mai 2016Kategori: Nyheter

Fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter 2015 – viktig brev fra vannregionmyndigheten

Vannregionmyndigheten for vannregion 1, Østfold fylkeskommune, har forfattet et brev til regionens [...]

Publisert: 19. mars 2015Kategori: Nyheter

Presentasjon av PURA på miljøseminar i regi av Eurofins 21.09.2016

PURA holdt en presentasjon med tittel "Vannforskriften - fra prøvetaking til tiltak" på [...]

Publisert: 22. september 2016Kategori: Seminarer og presentasjoner

Presentasjon av prosjektorganisasjonen i PURA for vannområde Leira – Nitelva 02.09.2016

PURA var 02.09.2016 invitert til prosjektgruppen i vannområdet Leira - Nitelva for å presentere [...]

Publisert: 05. september 2016Kategori: Seminarer og presentasjoner

MØTER I TEMAGRUPPE BIOLOGI/LIMNOLOGI

Referat fra møte i temagruppe Biologi/limnologi 19.05.2016

Referat fra møte i temagruppe Biologi/limnologi 07.03.2016

Arkiv